ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ทีม Margetthings รับมอบเกียรติบัตรจากอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

       

 

         ทีม Margetthingsสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล“โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1”เข้าพบคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยี     ไทย – ญี่ปุ่น พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตรจาก รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิบการบดี สถาบันเทคโนโลยี  ไทย – ญี่ปุ่น    

โดยตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

1.นายศิรศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 

2. น.ส.เสาวลักษณ์ บุญญา                    

3. น.ส.พิศภิรมย์ ชุติปัญญาภรณ์                         

4. นายธฤต มนัสโสภณ

5. นายศรุฒ บุรณศรี

Posted: 17-07-2560, Views: 11


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.