ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : บอร์ดเกมส์ Game based Learning

 

ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น นำโดย อ.พิชิต  งามจรัสศรีวิชัย และ อ.รวิช วงศ์สวัสดิ์ ร่วมเผยแพร่ความรู้กิจกรรม Game based Learning หรือ กิจกรรมบอร์ดเกมส์ ให้กับบุคลากรของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น (สสท.) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ทีมวิศวกรและบุคลากรในสาขาอื่นๆ ให้เห็นมุมมอง เรื่องการปรับปรุงกระบวนการ (process improvement for engineering team)

Posted: 01-08-2560, Views: 8


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.