ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : เทคนิคปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA : Kaizen

 

ดร.เอิบ พงบุหงอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA : Kaizen ”   บริษัทมาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัดจังหวัดลำปาง ในนามศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Posted: 03-08-2560, Views: 9


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.