ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมนักบริหารระดับกลาง รุ่น 2/60

ดร.เอิบ พงบุหงอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการนำเสนอ IS ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ "อบรมนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 2 " ทั้งนี้มีบุคลากรจากกรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ศึกษาดูงานและจัดทำ IS ด้านกลยุทธิ์ด้านการดำเนินธุรกิจและระบบคุณภาพ ณ บริษัท วนชัยพาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด และสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Posted: 03-08-2560, Views: 7


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.