ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : โครงการอบรมนักบริหารระดับกลาง รุ่น 3/60

 

เมื่อวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560 ดร.เอิบ พงบุหงอ รองคณบดีฝ่ายวิจัย/บริการวิชาการ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการการนำเสนอ IS    ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในนามศูนย์วิจัยและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น         ใน โครงการ "อบรมนักบริหารระดับกลาง รุ่น 3/2560 " ซึ่งมีบุคลากรจาก กรมสรรพากร กรมสรรพมิต และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน และจัดทำ IS ด้านกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ   ระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมองค์กร ณ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่   

Posted: 03-08-2560, Views: 4


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.