ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : Business Game Contest 2017

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแข่งขัน Business boardgame contest 2017 ภายในงาน 10 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

ทีมThe handsome จากรร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม st.91. จากรร.สตรีศรีสุริโยทัย

ทีมรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม mystery จากรร.ชลบรี "สุขบท"

ทีมรางวัลชมเชย ทีมSBACNON 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผศ.รังสรรค์  เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์วิฐิณัฐ  ภัคพรหมินทร์ ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและของที่ระลึกกับผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนขอขอบพระคุณร้านบอร์ดเกม roll a dice board game cafe' ที่ร่วมมอบความสุขและสนับสนุนของรางวัล มา ณ โอกาส นี้

Posted: 07-08-2560, Views: 6


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 29-11-2560, Views: 3
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.