ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
สัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ

สัมภาษณ์พิเศษ นักศึกษาหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

คุณวิไลรัตน์ เจ๊ะหมัด

 

      ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการได้เกียรติ์นิยม ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

          ขอบคุณค่ะ

   อยากให้เล่าถึงเคล็ดลับของการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

      ขอแบ่งเป็น 2 เรื่องคือ เรื่องการเรียนและเรื่องการทำวิทยานิพนธ์  สำหรับเรื่องเรียนอันนี้ต้องเข้าห้องเรียนให้ครบและหมั่นทบทวนเนื้อหา ที่สำคัญคือการเรียนการสอนที่นี่นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์มาก ดังนั้นมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้เต็มที่ สำหรับการทำวิทยานิพนธ์  ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อย ๆ จะทำให้เข้าใจและทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะ

 

     การเรียนที่ปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นี่ยากมั้ยแล้วจะจบภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่า

    คือหลักสูตรMBA ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเน้นการให้ความรู้กับนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ก็เลยค่อนข้างเรียนหนัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเพราะอาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษาทำให้นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ได้อย่างสะดวก และการที่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำและติดตามนักศึกษาก็เลยทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่จบได้ภายใน 2 ปี ตามกำหนด อย่างรุ่นที่เรียนอยู่ก็จบได้ภายใน 2 ปี ทุกคน

 

     อะไรคือจุดเด่นของการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

    การเรียนที่นี่มุ่งให้นักศึกษา สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น ในวิชาการวินิจฉัยสถานประกอบการการเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปในสถานประกอบการจริง เพื่อวินิจฉัยปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไข ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  อีกประเด็นหนึ่งคือการได้เรียนทั้งศาสตร์การจัดการของตะวันตกและของญี่ปุ่น ที่ชอบมาก ๆ คือ การมีอาจารย์ญี่ปุ่นที่บินมาสอนให้กับหลักสูตรโดยตรง ทำให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างขึ้น

 

     สุดท้ายอยากให้พูดถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

        ก่อนอื่นต้องกราบของพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทั้งที่ความรู้และให้คำปรึกษา การเรียนที่นี่มีจุดเด่นคือเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีการสอนศาสตร์การจัดการแบบญี่ปุ่นทำให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้างขึ้นอยากเชิญชวนผู้สนใจเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจมาเรียนที่นี่กันเยอะ ๆ ค่ะ

 

******************************************************

Posted: 07-08-2560, Views: 19


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.