ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ

 

เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการประเมินของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

Posted: 07-08-2560, Views: 16


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.