ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
งานสัมมนา 'เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน'

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา "เรียนรู้จากฎีกาแรงงาน UP - Date กฎหมายแรงงาน Work - Shop กับฎีกาแรงงาน"

ซึ่งทางศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ได้ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และชมรม HR Thai-Nichi จัดสัมมนาในวันที่ 15 กันยายน 2560
บรรยายโดยอาจารย์พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน ในการสัมมนานี้ท่านจะได้ Up-Date กฎหมายแรงงาน/ กรณีศึกษา จากฎีกาแรงงาน /วิเคราะห์ประเด็นจากฎีกาแรงงาน

** สำหรับบุคคลภายนอก : ค่าลงทะเบียน... 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง) รับจำนวนจำกัด 60 คน ภายใน 10 กันยายน 2560

** สำหรับบุคลากรภายใน : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านที่สนใจเข้าร่ววสัมมนา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร. เอิบ พงบุหงอ คณะบริหารธุรกิจ เบอร์โทรภายใน 2709 email : oeb@tni.ac.th หรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2760 email: rujarin@tni.ac.th

Posted: 08-08-2560, Views: 5


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.