ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนศ.เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมือง Higashikawa ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 *(วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาและทุกชั้นปี 

...ขยายเวลาเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560...

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) โทร. 02-763-2781, 2782, 2783  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tni.ac.th/tni2016/main/index.php?option=news&category=2&id=310

Posted: 08-08-2560, Views: 18


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.