ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ผลการคัดเลือกกิจกรรม Kaizen Contest 2017

ผลการคัดเลือกทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Kaizen Contest 2017 ประกอบด้วย

ทีม มะอึก หลักสูตร HR
พีรภัทร ชนนิกร
ธรรพณธรณ์ กัสซัน...
ปัณณทัต โลกวิทย์
จักรวัชร์ นามเมือง
พนธกร ศรีสละ
ประชา ศิราเณร

ทีม Zenkaiz หลักสูตร HR
สุภาศิณี ตั้งไวบูลย์
ศุภิสรา แก้วกิติชัย
ณัฐวุฒิ หงษ์วงศ์
มัลลิกมาศ สุวรรณรัตน์
พิชชาพร เรืองธรรมพิศาล
กมล เหลืองเมตตากุล
พรสวรรค์ เอื้อไพบูลย์ชัย
สุภวัน เป็นสุข

ทีม Kamol หลักสูตร HR
กมล เหลืองเมตตากุล

ทีม จตุพรเตวิชญ์ หลักสูตร HR
จตุพร ราชฤทธิ์
เตวิช บุญนา

ทีม Sumurf หลักสูตร IM
ธัญธร กัจฉัปนันท์
อาจรีย์ บัวพิมล
จิตตรา สุธีรางกูร
สรนันต์ บุญวัชราภัย
ฉันรฑริกา บัวคำ

ทีม Crosswalk หลักสูตร IM
ปภาดา จี๋มะลิ
สุดารัตน์ สพานหล้า
ภควดี สมพงษ์
กิตตินัดดา ฤกษ์งาม
ณิชชา ขาวนวล
ณิชากร ชัยมะลิ

ทีม Various หลักสูตร BJ
ภิญปภดา บุญธรรมพิพัชร์
สรธัญ ค้าพลอย
ณัฎฐินี เสือหลง
ศรัทธา โมราสุท

ทีม Flamingo หลักสูตร IB และ IM
กุลธรา ศูนย์เขตต์บุญ
พัทธ์ธีรา พวงอำไพ
สุดารัตน์ มีมูล
กิตติธัช ตาละโสภณ

ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบที่สอง จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
และ Cert. การผ่านเข้ารอบสองของโครงการ

.......................................................................
สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับ Cert. ในการส่งผลงาน
จะประกาศรายชื่อใน Week ถัดไป

.......................................................................
กำหนดการรับรางวัลและการประชุม
วันพุธ 16/8/60 เวลา 14.00 น. ห้อง A314

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/TNI-Kaizen-Contest-700424853431282/

Posted: 15-08-2560, Views: 12


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 29-11-2560, Views: 3
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.