ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (IM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Kaizen Award 2017

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ) และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (IM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Kaizen Award 2017 เพื่อสัมภาษณ์แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen ในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา HRM-407 Kaizen Management โดยในงานนี้มีองค์กรภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Kaizen Award มากกว่า 30 องค์กร
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

Posted: 15-08-2560, Views: 12


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.