ผลงานของคณะ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุชีรา นวลทอง ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์วุฒิพงษ์  ปะวะสาร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ โรงงานบ้านโพธิ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Plant Layout and Facility Managemet ทั้งนี้ทางหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ต้องขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ให้โอกาสคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

Posted: 21-08-2560, Views: 8


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 20-09-2560, Views: 1
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.