ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง 'การพัฒนาสถานประกอบการ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015” / และออกแบบทดสอบการสอบคัดเลือก การออกแบบข้อสอบการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งและอื่นๆ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์'

โครงการการ "พัฒนาสถานประกอบการ ด้วยระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 / และออกแบบทดสอบการสอบคัดเลือก การออกแบบข้อสอบการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และอื่นๆ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์"

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2760 E-mail: rujarin@tni.ac.th/oeb@tni.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted: 21-08-2560, Views: 5


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.