ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษามัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560โดยได้รับเกียรติจากคุณสุขฤดี สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณประเจิด สาระดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และทีม
จาก บริษัท วีทีการ์เมนท์ จำกัด

 

 

Posted: 24-08-2560, Views: 6


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.