ผลงานของคณะ
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น ศึกษาดูงานบริษัท VT Garmen

        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น นำนักศึกษาเข้าเยียมชมศึกษาดูงานระบบการผลิตแบบลีนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในวิชา BUS-601 การบัญชีบริหารขั้นสูง          ณ บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Lean Golden Award 2017 โดยมีคุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ กรรมมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

Posted: 28-08-2560, Views: 3


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted: 20-09-2560, Views: 1
ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.