ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Smong-fore นางสาวนิรชา คำสัตย์ นางสาวพนิดา วงษ์สูง และนางสาวณัฐสรัญ เดชาอมร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB) สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ที่คิดค้นนวัตกรรมถังขยะ 4.0 ใครไม่แคร์ Bin แคร์ จนคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 

Posted: 30-08-2560, Views: 13


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.