ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Kaizen รอบสุดท้าย 'TNI Kaizen Contest : Final Presentation'

ขอเชิญอาจารย์ บุคลลากร และนักศึกษา ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงาน Kaizen รอบสุดท้าย "TNI Kaizen Contest : Final Presentation" ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.45 - 16.30 น. ณ ห้อง C501 ชั้น 5 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่: Facebook: TNI-Kaizen-Contest

Posted: 04-09-2560, Views: 5


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.