ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ ”

ขอเชิญร่วมสัมมนา “เทคนิคการปรับปรุงพัฒนาสไตล์ญี่ปุ่น (Kaizen) ผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลิตอย่างเป็นระบบ ”

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้อง A 601 อาคาร A บริหารโครงการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และชมรม HR Thai-Nichi...ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/อาหารว่าง/อาหารเที่ยง สนใจสมัครได้ที่......https://docs.google.com/forms/d/1OgJ5ympmnYx86ceKHRaWLflzEaHD2d6yEdFefNQfIC0/edit

ง) รับจำนวนจำกัด 60 คน สำรองที่นั่งภายใน 6 ตุลาคม 2560

Posted: 04-09-2560, Views: 7


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.