ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (OUSSEP@OsakaU) 2018

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (OUSSEP@OsakaU) 2018

เริ่มเรียนประมาณเดือนเมษายน 2560
 
**มีโอกาสได้รับทุน JASSO (80,000 เยน / เดือน)**
 
...สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560...
 
 
 
 
หมายเหตุ: .ใบสมัครโครงการ OUSSEP จะเป็นใบสมัครออนไลน์ นักศึกษาไม่สามารถกรอกใบสมัคร

 

ออนไลน์ของ Osaka University (OUSSEP)  เองได้ การกรอกใบสมัครออนไลน์จะให้สำหรับผู้ที่ผ่าน

 

การคัดเลือกแล้วจากคณะกรรมการจาก TNI ที่สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

            

 
*สามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780, 02-763-2781* 
Posted: 06-09-2560, Views: 16


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.