ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตร โครงการ TNI Kaizen Contest 2017

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตร
โครงการ TNI Kaizen Contest 2017

 

ในวันวันพุธ 13 กันยายน 2560 ห้อง C501 เวลา 13.45-16.00 น.
เฉพาะผู้ลงทะเบียนในงานเท่านั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม Link :

 

 

 

 

Posted: 11-09-2560, Views: 9


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.