ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 'Pull System ระบบการผลิตแบบดึง รุ่นที่ 3 '

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา " Pull System ระบบการผลิตแบบดึง รุ่นที่ 3"

ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 25560 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (ระหว่างซอยพัฒนา 37-39)

บรรยายโดย อาจารย์ วิฐิณัฐ  ภัคพรหมินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

สำรองที่นั่งหรือสอบถาม ติดต่อ 02-717-3000 ต่อ 793  ** รับจำนวนจำกัด จำนวน 30 ท่าน

 

Posted: 12-09-2560, Views: 3


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.