ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
Mr.UCHIYAMADA Takeshi, Chairman of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS), Chairman of the Board of Directors, Toyota Motor Corporation และคณะมาเยี่ยมชมแล็บ Monodzukuri

เมื่อวันที่ 16กันยายน  2558  Mr. UCHIYAMADA Takeshi, Chairman of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS), Chairman of the Board of Directors, Toyota Motor Corporation  และคณะ มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Monodzukuri  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  พร้อมกับ Mr. YONEDA Hiroyuki, Executive Director JTECS  โดย นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันฯ, รศ.ดร.สุจริต คูณธนกูลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันฯ ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี อาจารย์วิฐิณัฐ  ภัคพรหมินทร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ  คลิก

Posted: 28-10-2558, Views: 19


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
© 2015 Thai-Nichi Institute of Technology All rights reserved.