Select Page

Author: Business Administration

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Impression Way: การดึงศักยภาพการสื่อสารที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Impression Way: การดึงศักยภาพการสื่อสารที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก” โดย Chinatsu Yamazaki ***บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย*** วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30น. (ลงทะเบียน 08.30น.) ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 717 3000 ต่อ 636 คุณศิริพร, ต่อ 745 คุณณัฐธิดา E-mail: siripron@tpa.or.th, natthida@tpa.or.th    ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Marketing in Japanese style: Strength and Weakness in Global Market”

งานที่นักการตลาดไม่ควรพลาด พบกับวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะมาเจาะลึกการตลาดแบบญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร โดย… Professor Hirokazu  Tajima (Tokyo Keizei University) บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น (แปลเป็นภาษาไทย)    พบกับโอกาสดี ๆ กับการแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. อาคาร A ห้อง A 601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซ.พัฒนาการ 37-39 ดำเนินการจัดสัมมนาโดย.…. หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME) หลักสูตร บธ.ม.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM) และ หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)                         ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/H4YcwNhy74BhvaQY2 หรือ ติดต่อที่ E-mail: rujarin@tni.ac.th รับสมัครจำนวน 100 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีค่าใช้จ่าย...

Read More

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ..นำเสนอสินค้าบ้าน..ผ่านรายตลาดเช้าเล่าเรื่อง

       นางสาว ณัฐสรัญ เดชาอมร และนางสาว นิรชา คำสัตย์ ตัวแทนของบ้าน Godfrey จากโครงการ House Project หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  ได้มีโอกาสออกรายการโทรทัศน์ และ Facebook Live ช่อง MCOT14 ช่วง “เช้าช็อปปิ้ง” ผ่านรายการสด ตลาดเช้าเล่าเรื่อง เมื่อเวลา 08.00-09.00น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา    ได้นำเสนอถึงผลิตภัณฑ์และเวชสำอางเพื่อดูแลผิวหน้าที่จัดจำหน่ายอยู่ปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบ้าน Godfrey มีความเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการผลักดันจากโครงการ Start up อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรด้วยดีเสมอมา คลิก link เพื่อดูรายการตลาดเช้าเล่าเรื่อง (เริ่มที่นาที่ 54)  ...

Read More

การสัมนา “Train to The Trainer in Japanese Style”

19 กันยายน 2561…การสัมนา “Train to The Trainer in Japanese Style” จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ/ หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต/หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นและชมรม HR Thai Nichi …โดยวิทยากร ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ ดร.เอิบ พงบุหงอ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ-รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น…บริหารโครงการโดยนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 บูรณาการการเรียนการสอนวิชา HRM 203การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย ดร.เอิบ พงบุหงอ…ให้นักศึกษา.เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบัติ …ติดต่อสอบถามหลักสูตรการอบรม/งานวิจัยหรือให้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับองค์กร…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…ดร.เอิบ พงบุหงอ oeb@tni.ac.th...

Read More