ขอแสดงความยินดีกับทีม JEDEN จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที Startup Thailand League 2018 – SONGKHLA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
        สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.ณัฐสรัญ เดชาอมร, น.ส.นิรชา คำสัตย์ ,น.ส.พนิดา วงษ์สูง นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะบริหารธุรกิจ และ น.ส.เปรมสิณี ภาคสุวรรณ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
         มีทีมที่ปรึกษาคือ คุณณัฐกานต์ สระทองอยู่ CEO บ. Greeno Innovation Tech และอาจารย์เอกสิทธิ์ เข้มงวด ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมผลักดัน