ขอแสดงความชื่นชมกับความมุ่งมั่นพยายามและความสามารถของนักศึกษาทีม Whatever จาก TNI จนผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในสาย รอบ Semi-Final ในการแข่งขัน Thailand ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2018 จัดโดยบริษัทโซนิกเซอร์วิส จำกัด Certified Facilitator และตัวแทนจำหน่าย MonsoonSim ประเทศไทย จำนวน 36 ทีม จาก 13 สถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand ERM (Enterprise Resource Management) Challenge 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบเกมจำลองบริหารองค์กรด้วยโปรแกรม MonsoonSim ERP ออนไลน์ การแข่งขันนี้โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา โดยมีตัวแทนของคณะผ่านเข้ารอบจำนวน 2 ทีมคือ Rising Sun MonsoonSim และ Whatever ทีมละ 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาหลักสูตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(IB), การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น(HRJ),การบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(BJ) และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(LM) โดยมีอาจารย์เฌอริสา นันทา,อาจารย์ภูวดล ไวยเนตร และอาจารย์ภิกชญา คงแก้ว ผู้ควบคุมทีม

จากการแข่งขันรอบฝึกซ้อมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งทีมจากคณะบริหารธุรกิจของเราสามารถทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมได้เป็นที่หนึ่งของสายในการแข่งการฝึกซ้อมระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากมาย มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้จริงตามหลัก Monodzukuri นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการสอบ Cert. ของ SAP Education ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ Quarter Final และ Semi-Final เพื่อการันตีความสามารถของนักศึกษาที่สามารถสอบผ่าน SAP Education ตามมาตรฐานของ SAP และนักศึกษาทุกคนยังได้รับ Cert. สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคน

ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุน