อาจารย์ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน