ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น..พร้อมเสมอกับทีมงานท่ีมีคุณภาพ…วิทยากร/ที่ปรึกษา ระบบบริหารจัดการคน-งาน-ระบบคุณภาพสไตล์ญี่ปุ่น…นำทีมโดย คณบดี ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ …กับแนวคิดการพัฒนาคนสไตล์ญี่ปุ่น Monodzukuri : เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบัติ / Omotanashi : การบริการที่ดีมีคุณภาพเกิดจากจิตสำนึก/ Hansei : พิจาราณายอมรับความผิดพลาดของตัวเอง…หัวหน้างาน/พนักงานหัวใจสุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี/ Kaizen : การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง- มีหัวใจที่เป็นศัตรูกับดีแล้ว-พอแล้ว..ผู้นำแห่งการพัฒนา../ Hou-Ren-Sou…หัวใจจิตสำนึกของความเป็นทีม- ให้เกียรติยอมรับซึ่งกันและกัน…สู่การปรึกษาหารือรายงาน….ค้นหาความมีเสน่ห์ขององค์ความรู้ได้ที่ ดร.เอิบ พงบุหงอ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอีเมล์ oeb@tni.ac.th