นางสาว ณัฐสรัญ เดชาอมร และนางสาว นิรชา คำสัตย์ ตัวแทนของบ้าน Godfrey จากโครงการ House Project หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  ได้มีโอกาสออกรายการโทรทัศน์ และ Facebook Live ช่อง MCOT14 ช่วง “เช้าช็อปปิ้ง” ผ่านรายการสด ตลาดเช้าเล่าเรื่อง เมื่อเวลา 08.00-09.00น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา

   ได้นำเสนอถึงผลิตภัณฑ์และเวชสำอางเพื่อดูแลผิวหน้าที่จัดจำหน่ายอยู่ปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบ้าน Godfrey มีความเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการผลักดันจากโครงการ Start up อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรด้วยดีเสมอมา

คลิก link เพื่อดูรายการตลาดเช้าเล่าเรื่อง (เริ่มที่นาที่ 54)