งานที่นักการตลาดไม่ควรพลาด พบกับวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น

ที่จะมาเจาะลึกการตลาดแบบญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร

โดย… Professor Hirokazu  Tajima (Tokyo Keizei University)

บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น (แปลเป็นภาษาไทย)

   พบกับโอกาสดี ๆ กับการแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เวลา 9.00 – 12.00 น. อาคาร A ห้อง A 601

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซ.พัฒนาการ 37-39

ดำเนินการจัดสัมมนาโดย.…. หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ(SME)

หลักสูตร บธ.ม.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM)

และ หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

                        ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/H4YcwNhy74BhvaQY2

หรือ ติดต่อที่ E-mail: rujarin@tni.ac.th

รับสมัครจำนวน 100 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

ไม่มีค่าใช้จ่าย