ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Impression Way: การดึงศักยภาพการสื่อสารที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก”

โดย Chinatsu Yamazaki ***บรรยายสรุปเป็นภาษาไทย***

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-16.30น. (ลงทะเบียน 08.30น.)
ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.พัฒนาการ 18

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร 02 717 3000 ต่อ 636 คุณศิริพร, ต่อ 745 คุณณัฐธิดา
E-mail: siripron@tpa.or.th, natthida@tpa.or.th