ขอเชิญเข้าร่วม
เคล็ด [ไม่] ลับ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Monozukuri
Human Resource Development of Monozukuri

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561
บรรยายโดย Mr.Toshimichi Hata ผู้แต่งหนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri”

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก 11,000 บาท (ก่อน vat7%)
บุคคลทั่วไป 12,500 บาท (ก่อน vat7%)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษา
02 717 3000 ต่อ 622 คุณวิชุดา, 635 คุณทัศนีย์วรรณ
vichuda@tpa.or.th, thassaneewan@tpa.or.th