สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

การจัดการธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานแบบญี่ปุ่น (หลักสูตรที่ 4 จากชุดหลักสูตร Cross Culture)

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (อยุธยา), วันที่ 25 ม.ค. 2562 (ปราจีนบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.tpa.or.th/news.php?id=1855