เป็นวารสารที่รวบรวมบทความโดยการถ่ายทอดจากประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทยไทย-ญี่ปุ่น  รวมทั้งมุมมองด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งธุรกิจบริการและภาคการผลิต จัดทำโดยศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ติดตามอ่านได้ที่ https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/online-database/journal-of-ba