ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์สไตล์ญี่ปุ่น : ความสำเร็จและอุปสรรค์ต่อวัฒนธรรมไทย
Human Resource Management in Japanese Style :
Success and Problem in Thai Culture

โดย Mr. Masaomi Takahashi (President of Thai Daizo Aerosol Co.,Ltd.)
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น. อาคาร A ห้อง A 601
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ระหว่าง ซ.พัฒนาการ 37-39)

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/focF1TdwWIi6XLNe2

สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณรุจารินทร์ จิตต์แก้ว 02 763 2600 ต่อ 2760