สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TPS Step for Simulation
วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ติดต่อ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร 02 717 3000 ต่อ 81

 

Download Here