สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
ติดต่อ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทร 02 717 3000 ต่อ 81

 

Download Here