ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“Microsoft Excel for HR”

วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อัตราค่าลงทะเบียน 2,675 บาท (2,500 บาท + VAT 7%)
รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

สมัครได้ที่:
https://forms.gle/2pcDK3MYVL7V3vjS9