โอกาสสำหรับนักศึกษานักกิจกรรม กับ TNI ROLE MODEL 2017

มาร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถและปลุกความเป็น MONOZUKURI ในตัวคุณ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ https://drive.google.com/…/19blAAmxVFEcFkWwxkGv6GHYAz…/view…