นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้รับทุน Sakura Science-JTECS Program ซึ่งได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน

โดยนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 2 ได้แก่
1. นายกษิดิศ วงษาพาน
2. น.ส.วรุณยุพา หาญมุ่งธรรม
3. น.ส.พรปวีณ์ ศุภชนานนท์
4. น.ส.เบญจวรรณ ลีพุด 
5. น.ส.กัญญารัตน์ จังหวัดกลาง

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับทุน Sakura Science-JTECS Program (รอบเดือนพฤศจิกายน 2017) ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี อาทิ การปลูกผักไร้ดิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองโอซาก้า-เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560

สุดท้ายนี้พี่ ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฝากมาบอกน้อง ๆ ว่า “เคล็ดลับการได้ทุนไปดูงานญี่ปุ่น คือ การเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ TOEIC ซึ่งทางหลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้สอบ TOEIC ทุกคน พร้อมมีรายวิชาติวให้เป็นพิเศษด้วย ดังนั้นนักศึกษา IB จึงพร้อมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางญี่ปุ่นจัดให้”