ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ชมรมการแสดงศิลปะญี่ปุ่นและกลองไทโกะ ร่วมการแสดงในพิธีเปิดอนุสรณ์สันติภาพโลก

ชมรมการแสดงศิลปะญี่ปุ่นและกลองไทโกะ
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมการแสดงในพิธีเปิดอนุสรณ์สันติภาพโลก

ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560