Select Page

Tag: อ่านฟรี

Highlight

Latest

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น (เชิงปฏิบัติการ)” “Design Thinking in Japanese...

Read More
Loading
  • การอบรมและบริการวิชาการ
  • การวิจัยและบทความ
  • การจัดการความรู้
  • การประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ระบบการผลิตแบบดึง (ฝึกปฏิบัติ)...

วารสารเศรษฐกิจและธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

เป็นวารสารที่รวบรวมบทความโดยการถ่ายทอดจากประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทยไทย-ญี่ปุ่น  รวมทั้งมุมมองด้านการบริหารธุรกิจ...